E-recepta - Recepta elektroniczna | 4tune.pl

W styczniu 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej. W związku z tym w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" udostępniono system e-recepty (System P1) - więcej informacji o samym projekcie znajduje się na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: csioz.gov.pl

Elektroniczne recepty realizowane są w aptekach już od jakiegoś czasu. Część podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych zdecydowało się na ich wcześniejsze wystawianie, jednak do tej pory recepta elektroniczna nie była jeszcze wymagana. W przyszłym roku sytuacja ma ulec zmianie. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się narzucić obowiązek wystawiania e recepty na wszystkie placówki medyczne (papierowa recepta będzie mogła być realizowana tylko w wyjątkowych, ściśle określonych przypadkach). Decyzja Ministerstwa podyktowana jest względami praktycznymi. Dzięki wprowadzeniu erecepty ograniczone zostaną błędy popełniane przez lekarzy, sam proces realizacji będzie znacznie łatwiejszy, wyeliminowany zostanie problem związany z wystawianiem mało czytelnych czy fałszywych recept, nastąpi optymalizacja czasu pracy lekarzy i farmaceutów, a także poprawie ulegnie wymiana informacji pomiędzy nimi a pacjentem.

Erecepta - Platforma P1

Każdy podmiot wystawiający recepty ma czas do 31 grudnia 2019 roku na podłączenie się do Systemu P1. Aby to zrobić musi złożyć wniosek poprzez konto Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Szerzej ten temat opisano w artykule Platforma P1 – Rejestracja i Logowanie.

Recepta elektroniczna – Instrukcja

Lekarz, który jest już podłączony do platformy P1, za pośrednictwem systemu gabinetowego, wystawia na swoim komputerze elektroniczną receptą. Erecepta jest dokumentem cyfrowym, który wymaga podpisu certyfikatem osoby wystawiającej. Wiecej informacji na stronie E recepta : Recepta elektroniczna - Instrukcja : Jak wystawić?.

Jak zrealizować e-receptę?

Pacjent może otrzymać e receptę w wersji papierowej jako tzwn. wydruk informacyjny z kodem dostępowym, za pamocą SMS-a z kodem lub w postaci wiaodmości e-mail zawierającej wydruk informacyjny. Co trzeba zrobić, żeby otrzymywać SMS lub wiadomość e-mail? Jak wygląda realizacja erecepty elektronicznej w aptece? Na te i inne pytania odpowiedź znajduje się w artykule E recepta : Recepta elektroniczna - Realizacja krok po kroku.

W ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" udostępniono system e-recepty (System P1), który zastąpi dotychczas wystawiane recepty w formie papierowej. Obowiązek wystawiania recept w wersji elektronicznej wchodzi w życie z początkiem stycznia 2020 roku. W związku z tym każdy podmiot leczniczy oraz praktyka lekarska ma obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie póżniej niż do 31 grudnia 2019 roku.

Już niebawem wystawianie e-recepty będzie obowiązkiem, a nie jedynie wyborem dokonywanym przez podmiot leczniczy lub lekarza. 31 grudnia 2019 roku upływa bowiem ostateczny termin na wdrożenie e-recepty. Czym jest e-recepta? Co należy zrobić? Jak się przygotować, żeby zacząć wystawiać e-recepty?

Od 8 stycznia 2020 roku recepty będą wystawione w formie elektronicznej jako e-recepty. Co to oznacza dla pacjenta? Czy posiadanie smartfona lub komputera będzie konieczne do zrealizowania e-recepty?

Już na początku przyszłego roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania e-recept. Jednym z często pojawiających się tematów w dyskusjach prowadzonych wśród lekarzy jest sposób w jaki będą oni mogli przepisywać leki sobie oraz swojej rodzinie.

Podczas wizyty lekarz wystawia e-receptę korzystając ze swojego programu gabinetowego, podpisując ją cyfrowo. Pacjent może otrzymać receptę na trzy sposoby.

E-recepta jest dokumentem cyfrowym wystawianym w programie gabinetowym podłączonym do platformy P1. Lekarz na swoim komputerze wystawia receptę, która zawierać określone informacje takie jak m.in.:

Dzięki naszym programom do obsługi i zarządzania gabinetami i klinikami od 1 stycznia będziesz mógł wystawiać e-recepty. Najpierw przeprowadzimy Cię przez proces zakładania konta na platformie P1 (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i pomożemy wgrać potrzebne certyfikaty. [...]

E-recepta jest wersją elektroniczną wystawianej dotychczas recepty papierowej. Za pomocą programu gabinetowego lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny wystawia dokument w formie elektronicznej, [...]