Warto wiedzieć

Zapraszamy do lektury artykułów m.in. na temat nowej ustawy o wyrobach medycznych. Po kliknięciu na poniższe tytuły mogą się Państwo zapoznać z ich fragmentami, a także pobrać ich pełną treść za pośrednictwem formularza. Aby prawidłowo odczytać pliki PDF należy zainstalować program Adobe Reader.

Zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej stanowiącej wsparcie rozwoju firmy poprzez opracowanie „Strategii rozwoju, marketingu i sprzedaży 4-TUNE IT do 2020 roku”.

4-TUNE IT Maciej Bac realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego SA we Wrocławiu.

Dokumentacja medyczna (DM) to zbiór materiałów dotyczących stanu zdrowia i choroby pacjenta, a także udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Może być prowadzona w wersji papierowej i elektronicznej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.2015.2069) wyznacza (...)

Program Protetic4You wychodząc na przeciw potrzebom osób zarządzających pracownią udostępnia szeroki wachlarz raportów, wśród których wymienić należy: rozliczenie kontrahenta, raport faktur nierozliczonych [...]

Program Protetic4You udostępnia całą paletę wydruków niezbędnych w funkcjonowaniu pracowni protetycznej, m. in. wydruki faktur, rachunków, deklaracji zgodności, instrukcji użytkowania itd. Dokumentacja dostępna w programie jest zgodna z ogólnie przyjętymi standardami. Jednak bardziej wymagający użytkownicy mają dodatkową możliwość stworzenia własnych wydruków w oparciu o istniejące już w programie wzory.

Dzięki zdefiniowanym w programie Protetic4You maksymalnym obciążeniom pracowników możliwa jest kontrola stanu obłożenia pracą oraz zarządzanie efektywnym wykorzystaniem czasu pracy pracowników i działów.

Program Protetic4You na podstawie zarejestrowanego w programie zlecenia umożliwia wydrukowanie kodu kreskowego. Wydrukowany - w postaci naklejki - kod kreskowy jest umieszczany na pracy, która przemieszcza się po działach pracowni.

Firma 4 Tune IT w ramach usługi rozliczenia świadczeń oferuje program zapewniający kompleksowe rozliczanie umów zawartych z NFZ.
Dostarczamy oprogramowanie, które pozwoli na zaoszczędzenie Państwa cennego czasu poprzez wyręczenie Państwa w niewątpliwie uciążliwym obowiązku korzystania ze skomplikowanego systemu do rozliczania.

Moduł daje możliwość zapisania się na wizytę poprzez stronę internetową gabinetu. Pacjent ma możliwość podglądu grafików wybranych lekarzy wraz z ich wolnymi terminami. Dzięki temu pacjent dokonuje rezerwacji terminu wizyty na stronie internetowej gabinetu. Terminarz on-line jest zsynchronizowany z terminarzem w programie Stomatic4You.

Duża konkurencja rynku usług medycznych wymaga od lekarzy stomatologów oraz techników dentystycznych ciągłego unowocześniania swoich gabinetów i pracowni oraz poszukiwania nowych dróg komunikacji między sobą oraz z pacjentami. Celem tych wysiłków jest przede wszystkim skrócenie czasu pozamedycznej obsługi pacjenta oraz zapewnienie jej wysokiej jakości, która przyciągnie i utrzyma pacjenta w danym gabinecie.

Strony