E-recepta

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wersją elektroniczną wystawianej dotychczas recepty papierowej. Za pomocą programu gabinetowego lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny wystawia dokument w formie elektronicznej, który podpisuje certyfikatem ZUS, podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Wygenerowana e-recepta przekazywana jest pacjentowi w formie:

  • wydruku informacyjnego z kodem kreskowym,
  • wiadomości SMS z czterocyfrowym kodem dostępu
  • wiadomości e-mail z załączonym wydrukiem informacyjnym w postaci pliku pdf.
  • Każdy pacjent, który chce otrzymywać e-recepty drogą mailową lub SMS-em musi założyć konto w IKP (Internetowe Konto Pacjenta) oraz zaznaczyć, że chciałby otrzymywać powiadomienia SMS lub e-mail. Do założenia konta IKP (https://pacjent.gov.pl/ ) potrzebne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

    Po otrzymaniu e-recepty pacjent może zrealizować ją w dowolnej aptece. Realizacja e-recepty odbywa się poprzez zeskanowanie kodu kreskowego z wydruku informacyjnego przez aptekarza lub podanie przez pacjenta kodu dostępowego wraz z numerem PESEL.

    Wprowadzenie e-recepty ma niewątpliwie wiele zalet. Przede wszystkim umożliwia poprawę przepływu informacji dotyczących wystawianych leków oraz działalności lekarzy. Dzięki elektronicznej recepcie minimalizujemy możliwość ewentualnych pomyłek wynikających ze słabej czytelności lub niekompletności informacji wpisywanych przez lekarzy. Dodatkowo, w przeciwieństwie do recepty tradycyjnej, e-recepta cały czas znajduje się w systemie, dlatego pacjent nie musi przejmować się zgubieniem wydruku informacyjnego.

    Wydruk informacyjny e-recepta