Warto wiedzieć

Zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Wrocław 7 czerwca 2018 r.

Treść ogłoszenia


Zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej stanowiącej wsparcie rozwoju firmy poprzez opracowanie „Strategii rozwoju, marketingu i sprzedaży 4-TUNE IT do 2020 roku”.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: lipiec 2018 r.

Dodatkowe informacje oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie firmy 4 Tune IT Maciej Bac przy ul. Joachima Lelewela 4/320, tel. 797 185 275 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie firmy 4 Tune IT Maciej Bac przy ul. Joachima Lelewela 4/320 –w terminie do 11.06.2018r. lub drogą mailową: maciej.bac@4tune.pl Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki
1.Zapytanie ofertowe
2.Formularz ofertowy