E-recepta

Recepty pro auctore i pro familiae po wejściu w życie obowiązku wystawiania e-recept

Już na początku przyszłego roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania e-recept. Jednym z często pojawiających się tematów w dyskusjach prowadzonych wśród lekarzy jest sposób w jaki będą oni mogli przepisywać leki sobie oraz swojej rodzinie. Zgodnie z art. 95b ustawą z dnia 30 listopada 2017 r. Prawo farmaceutyczne lekarze będą mogli nadal wydawać w wersji papierowej recepty pro auctore (dla wystawiającego) i pro familiae (dla małżonka wystawiającego, jego wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa).

Dodatkowo recepta papierowa będzie dopuszczalna w innych sytuacjach:

  • brak dostępu do systemu informatycznego SIM (wynikający z awarii, czy podczas wizyty domowej),
  • recepty transgraniczne,
  • recepty dla osób o nieustalonej tożsamości,
  • recepty weterynaryjne z przeznaczeniem dla zwierząt,
  • recepty wystawiane przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki lub połażne będące obywatelami jednego z krajów UE i czasowo wykonujące zawód na terenie Polski.
  • recepty na produkt leczniczy, który nie posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski i jest sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.