Warto wiedzieć

Projekt unijny


4-TUNE IT Maciej Bac realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego SA we Wrocławiu.

Przedmiot realizowanego projektu stanowi wsparcie rozwoju firmy poprzez opracowanie „Strategii rozwoju, marketingu i sprzedaży 4-TUNE IT do 2020 roku”.

Cel główny usługi doradczej to wsparcie merytoryczne firmy 4-Tune IT poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozwoju biznesu i komercjalizacji produktów ICT dla branży medycznej oraz posiadanie strategii rozwoju, marketingu i sprzedaży na najbliższe 3 lata.


Kwota wydatków całkowitych projektu 57 564,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych projektu 46 800,00 zł

Dofinansowanie 39 780,00 zł

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.warr.pl