E-recepta

Jak zrealizować e-receptę w aptece?

Podczas wizyty lekarz wystawia e-receptę korzystając ze swojego programu gabinetowego, podpisując ją cyfrowo. Pacjent może otrzymać receptę na trzy sposoby:

  • w wersji papierowej jako tzn. wydruk informacyjny, zawierający kod kreskowy oraz czterocyfrowy kod dostępu;
  • za pomocą SMS-a zawierającego czterocyfrowy kod;
  • w postaci wiadomości e-mail zawierającej wydruk informacyjny w pliku PDF.

Jeśli pacjent chce otrzymywać SMS lub e-mail musi posiadać Internetowe Konto Pacjenta.

Aby zrealizować receptę w aptece, wystarczy przedstawić farmaceucie papierowy wydruk informacyjny, SMS lub wydruk informacyjny w formie dokumentu PDF otrzymany drogą mailową. Farmaceuta sczyta kod kreskowy lub poprosi nas o czterocyfrowy kod dostępu wraz z numerem PESEL osoby, dla której wystawiono e-receptę.

W przypadku gdy otrzymamy receptę zbiorczą zawierającą kilka pojedyńczych e-recept, mamy możliwość zrealizowania każdej z nich w innej aptece, każdorazowo podając czterocyfrowy kod dostępu dla całego pakietu. Przykładowo, jeśli lekarz przepisał nam trzy różne leki, ale w danej aptece brakuje aktualnie jednego z nich, to możemy wykupić tylko dwa lekarstwa, natomiast trzecie zrealizować już w innej aptece. Istnieje również możliwość częściowej realizacji e-recepty. Gdy zdecydujemy się na wykupienie, np tylko jednego z dwóch przepisanych nam opakowań danego produktu leczniczego, po kolejne opakowanie musimy udać się do tej samej apteki w okresie ważności e-recepty.