E-recepta

E recepta : Recepta elektroniczna - Instrukcja : Jak wystawić?

Już niebawem wystawianie e-recepty będzie obowiązkiem, a nie jedynie wyborem dokonywanym przez podmiot leczniczy lub lekarza. 31 grudnia 2019 roku upływa bowiem ostateczny termin na wdrożenie e-recepty. Czym jest e-recepta? Co należy zrobić? Jak się przygotować, żeby zacząć wystawiać e-recepty?

Wszystkie podmioty medyczne oraz praktyki zawodowe, które wystawiają recepty w wersji papierowej, mają czas do końca tego roku, aby wdrożyć e-recepty. 31 grudzia mija bowiem termin rejestracji w systemie e-drowie, na platformie P1, dzięki któremu lekarze będą mogli wystawiać recepty w formie elektronicznej. Więcej szczegółów o tym jak podłączyć się do platformy P1 na stronie: Platforma P1 – Rejestracja i Logowanie.

Co to jest e-recepta?

E-recepta jest elektroniczną wersją, wystawianej do tej pory, recepty papierowej. W szerszym rozumieniu tego słowa e-recepta definiowana jest jako cały scentralizowany (ogólnokrajowy) system informatyczny, który pozwala na gromadzienie i przesyłanie danych o lekach przepisywanych pacjentowi, dzięki czemu możliwe jest realizowanie cyfrowej wersji recepty w dowolnej aptece w Polsce. Jeszcze do końca tego roku pacjenci mogą otrzymywać receptę zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (wszystkie apteki realizują już e-recepty), natomiast od stycznia 2020 roku, wystawianie recept elektronicznych będzie obowiązkiem (poza niektórymi szczególnymi przypadkami, opisanymi w dalszej części tego artykułu).

Na czym polega proces wystawiania recepty elektronicznej?

Dokument wystawiany przez lekarza (lub inną osobę do tego uprawnioną) jest dokumentem cyfrowym wygenerowanym za pośrednictwem systemu gabinetowego, który podłączony jest do platformy P1. Lekarz na swoim komputerze wystawia receptę elektroniczną, która musi zawierać określone informacje takie jak m.in. dane pacjenta, dane podmiotu, w którym wystawiana jest recepta, dane osoby wystawiającej receptę, informacje dotyczące przepisywanego produktu leczniczego (nazwa, postać, dawka, ilość, sposób dawkowania), data realizacji recepty, kod dodatkowych uprawnień czy informacja o wskazanym terminie kontroli lekarskiej (czego nie ma w receptach papierowych). Zgodnie z wymaganiami lekarz musi wystawić każdy lek na osobną e-receptę, przy czym może połączyć maksymalnie do 5 e-recept w jeden pakiet recept zwany receptą zbiorczą. Po stworzeniu recepty lekarz podpisuje przygotowany dokument własnym certyfikatem. Ma do wyboru trzy możliwości. Może to zrobić płatnym certyfikatem kwalifikowanym, certyfikatem ZUS lub profilem zaufanym (dwie ostanie formy są bezpłatne) – wymienione sposoby szerzej opisano w artykule Platforma P1 – Rejestracja i Logowanie. Podpisany dokument wysyłany jest z programu gabinetowego do Systemu P1, gdzie następuje przyjęcie danych, ich walidacja i zapisanie e-recepty. W odpowiedzi, która trwa ok. sekundy, w programie gabinetowym pojawia się obraz wydruku informacyjnego, który zawiera kod kreskowy oraz czterocyfrowy kod dostępu. Lekarz przekazuje wydruk informacyjny pacjentowi lub, jeśli pacjent korzysta z Internetowego Konta Pacjetna (strona: pacjent.gov.pl), może go otrzymać na swój adres e-mail lub za pośrednictwem SMS-a w postaci wiadomości z kodem dostępu do e-recepty. Dwie ostanie formy są wysyłane bezpośrednio z Systemu P1. Otrzymaną receptę elektroniczną pacjent może zrealizować w dowolnej aptece. Wiecej na ten temat w artykule: E-recepta - Jak zrealizować?.

Błędnie wystawiona e-recepta

Jeśli farmaceuta stwierdzi, że wystawiona e-recepta jest błędna lub sam lekarz zauważy swój błąd po wystawieniu e-recepty, istnieje możliwość jej anulowania. Raz wystawiona recepta elektronicznia nie może bowiem zostać zmodyfikowana – nie generuje się korekty do już podpisanego dokumentu. W takiej sytuacji lekarz wystawia dokument anulowania e-recepty, który automatycznie sprawia, że dana recepta elektroniczna jest nieaktywna do realizacji, a następnie wystawia nową e-receptę. Dużą zaletą recepty w formie cyfrowej jest to, że pacjent nie musi udawać się ponownie do gabinetu po nową receptę, ponieważ automatycznie może otrzymać wiadomość SMS z kolejenym czterocyfrowym kodem dostępu lub wiadomość e-mail z nowym wydrukiem informacyjnym. Jeśli farmaceucie uda się od razu skontaktować z lekarzem, to cały ten proces może zakończyć się w ciągu jednej wizyty pacjenta w aptece.

Kiedy lekarz wystawi receptę papierową?

Mimo że z początkiem roku 2020 wystawianie recept elektronicznych będzie obowiązkowe, to Ministerstwo Zdrowia dopuszcza kilka wyjątkowych przypadków, w których lekarz będzie mógł wydać receptę papierową.

Wystawianie papierowej recepty będzie możliwe w następujących sytuacjach:

  • chwilowy brak dostępu do systemu informatycznego (wynikający z awarii, czy podczas wizyty domowej u pacjenta),
  • recepty „pro auctore” (refundowane dla wystawiającego) i „pro familiae” (refundowane dla małżonka wystawiającego, jego wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa),
  • recepty transgraniczne,
  • recepty dla osób o nieustalonej tożsamości,
  • recepty weterynaryjne z przeznaczeniem dla zwierząt,
  • recepty wystawiane przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki lub połażne będące obywatelami jednego z krajów UE i czasowo wykonujące zawód na terenie Polski.